петък, 20 октомври 2023 г.

Онлайн обучение по хорарна астрология

 
Хорарната астрология е един безценен инструмент за практикуващия давайки отговор на конкретен въпрос.  Всяко нещо дори и въпрос има своето отражение в движението на небесните тела. Плувайки в поле от информация човешкият ум е постоянно жаден да разбира и опознава. Задавайки въпрос ние очакваме да получим отговор, който понякога  е ясен, конкретен или загадъчен, а понякога може да ни бъде отказан. Вълнуващо е да видиш за кратък интервал от време истини, които небето отразява стига разбира се да се научим да играем по правилата на този прочит.

Хорарната астрология се основава на правила, които имат своя последователност и красота за да ни помогнат да се абстрахираме от излишните детайли и да отсеем ценните бисери от малките камъчета и пясъка.

Акценти:

- Правила

- Планети, аспекти и сигнификатори.

-Предварителни заключения преди тълкуването.

- Показатели за радикалност.

- Най- много разглежданите теми в хорарните карти.

-Фактори за положителен и отрицателен отговор на хорара.

Ще бъдат разгледани интересни примери от моята практика като ще има възможност да се практикува  и върху карти на участниците.

Начало: 18.11.2023 , 15:15

Продължителност: 2 учебни месеца. Срещите ще се провеждат всяка събота по 120 мин.  в Skype.

Цена: 400 лв

За повече инфо: Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766

 e-mail: redigy@abv.bg