петък, 18 април 2014 г.

Хирон-многоликият учител

  Тъй като Хирон играе ключов фактор в астрологията, много автори  смятат, че той трябва да управлява даден знак. Все още няма определено становище за това кой знак управлява Хирон,  а и според мен не е уместно той да се разглежда като управител ,но от домовото разположение можем да разберем дали той ще е силен в картата и също така можем да видим  кое от лицата си ще прояви за нас. Хирон в митологията се свързва с мъдрия кентавър, който едновременно е астролог, лечител и творец.

Многоликата му природа открива за нас ключов символизъм , който може да ни послужи като помощно стъпало в тълкуването на хороскопа и показанията , които сочи по транзит или друг прогностичен метод свързан с мажорните аспекти ще ни даде разбиране за по дълбок анализ на даден планетарен принцип. Знака в който попада по скоро ще ни насочи качествата на аспекта свързан с дадена планета , а и също така дома където се намира ще се охарактеризира с неговия символизъм.
Символа на Хирон е ключ, който може да играе различни роли, но под символа ключ имаме предвид нещо което ще ни даде разбиране за даден аспект, принцип или разположение. Понякога разбирането идва чрез болката  и страданието, затова символиката на ключа тук ще се отнесе с неутрален характер. Едно от лицата на Хирон е „раненият лечител” , което сочи за това че чрез болката и саможертвата , архетипа на кентавъра описва развитието на дадено умение и не ни обещава, че пътят винаги ще е слънчев. Много пъти възприемаме болката и страданието като наказание и разплата за наши грешки, но в това има много дълбок смисъл. Тук можем да си представим природна руда, която минава през огъня за да се превърне в ценен метал, който ще бъде употребен с някаква по висша идея. Също така не е гаранция, че ще получим заслуги за нашата саможертва в този живот. Понякога е възможно тази саможертва да не даде заслуги или признание. Тук символиката в митологичния образ  много добре описва саможертвата на Хирон и отказването му от безсмъртие в името на това да спаси Прометей.
 
Ключа също така е символ на познанието. Хирон се явява изкусен лечител, поет и музикант. Ще има моменти където този ключ сам ще ни отваря врати и ще има моменти където ние ще трябва да търсим усилено неговото разположение и да отворим точната ключалка за да открием златното знание. Понякога е възможно цял живот да носим разковничето но да не го забелязваме.
Нуждата от това човек да се развива е олицетворен от  кентавъра показан  в образа на знака Стрелец с негов управител Юпитер. Двойствеността  между това да си полу-кон и полу-човек говори за еволюция на съзнанието , което е заземено от животинските страсти на ума и тялото, което в същото време е насочило острието на мисълта в по-високите нива на съзнание. Символа на кентавъра в знака Стрелец и образа на Хирон са елемента към разбирането и духовното измерение на менталния план.
Хирон в хороскопа е силно разположен за индивида,  когато е в съвпад с Асцендента, Медиум Цели, в първи и десети дом ,  съвпад с личните планети ( Слънце, Луна, Меркурий, Венера , Марс) и съвпад с фиктивните точки ( Северен Възел, Южен възел, Черна луна, Бяла луна, Локус Фортуна).  Хирон на Медиум цели е показател за професии свързани с лечение, техника, строителство, машини, музика и изкуство. Когато Хирон има съвпад  с тези точки и планети това  означава , че човек ще проявява неговите качества и той ще действа много ярко разгледан в различните прогностични методи. Знака в който попада ще ни даде разбирането за енергията  на проява и ще подсили разбирането му в дълбочина . Енергията на знака в който попада Хирон може да се прояви в четири нива:

Физическо ниво: Тук  на това ниво Хирон в земните знаци ще има силно влияние  в образа на Лечителя. Ще бъде свързан с някакви събития на физическо ниво.

Емоционално: Хирон на това ниво играе ролята на Купидон и ще разкрива импулсите на сърцето и ще е показател за отношението ни към любовните връзки. Ще има силно проявление във водни знаци.

Ментално ниво: На това ниво Хирон се явява търсач на познание , който се превръща в Магьосника. Ще има силно проявление във въздушни знаци.

Духовно ниво: На това ниво ще има силен характер в огнените знаци и ще се изяви като Учител, който ще учи на това да  бъдем лечители както за себе си така и за другите.

Аспектите по символични дирекции, транзити и профекции ще ни отключат даден планетарен принцип или ще ни накарат да ние сами да търсим и интегрираме енергията на планетите.

Аспекти на Хирон със Слънцето: При благоприятни аспекти Хирон ще подпомогне качествата на Слънчевия знак да бъдат проявени по най-добрия начин. Може да се свърже с това човек да открие дълбокия смисъл на своето щастие.  При напрегнати аспекти може да показва , че човек трябва да реши вътрешни конфликти със себе си и в това да намери щастието като изрази себе си независимо от пречките и болките.

Аспекти на Хирон с Луната: При благоприятни аспекти Хирон ще се яви като лечител на подсъзнанието и ще подсили интуицията. Ще даде възможност за изследване на подсъзнанието и ще отключи врата на миналите животи. Благоприятно време за работа на подсъзнателно ниво.        При неблагоприятни аспекти се свързва с разочарования и  хаотично емоционално поведение. Необходими са тук балансиращи елементи на емоционален план.

Аспекти на Хирон с Меркурий: При благоприятни аспекти ума на човека е способен  да се изрази много бързо и да учи много бързо.Често пъти говори за интерес към окултни науки, астрология и лечение. Добър аспект за моменти на лечения и учене. При неблагоприятни аспекти с Меркурий , Хирон се свързва със слабо здраве, може да е показател за поява на проблеми с изразяването или неразбиране от страна на околните. При неблагоприятен аспект енергията на Меркурий трябва да се приложи в това човек да учи и да развива себе си.

Аспекти на Хирон с Венера:  При благоприятните аспекти на Хирон с Венера се задействат импулсите на сърцето. Живота изглежда много розов и красив, човек е склонен да се изрази свободно на емоционално ниво и да оцени любовта. При неблагоприятен аспект Хирон може да даде емоционални травми или раздели, неразбирателства в партньорските взаимоотношения и финансови загуби. Необходим е съзнателен подход и наблюдения върху поведението.

Аспект на Хирон с Марс: При благоприятните аспекти човек е склонен да прояви физическа сила и да я ползва за постигането на своите цели. Човек има интерес към спорта и физическите сили могат да подпомогнат лечения на неразположения. При напрегнати аспекти дава наранявания и травми. Възможно е човек да изразходва повече енергия от колкото е необходимо. Тук е нужно принципа на Марс да се канализира съзнателно като се внимава да се подходи с известна доза тактичност.

Аспектите на Хирон с Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон ще имат характеристика към дома , които те управляват и ще даде разбиране за техните принципи подсилена с окраската на аспектите. Съвпада на личните планети с горепосочените ще подсилят влиянието на Хирон в картата.

При съвпада на Хирон със Северен възел говори за това , че човек е способен да развие себе си в дома на наталната карта , който описва сферата от живота по начина на знака, който попада. Докато съвпада с  Южен възел ще ни отключи способностите на знака , които сме развили и ще ни даде възможности да проявим енергията на знака много лесно в дома където попада.

Съвпада на Хирон с Черна луна говори за това , че момента е подходящ за отстраняването на страховете от подсъзнанието на човека. Добре е човек в този момент да работи върху страховете и да ги разбере и освободи от себе си. Понякога са свързва с драматични събития, които целят някакво разбиране за човека.

Съвпада на Хирон с Бяла луна е показател за това, че човек ще получи подкрепа от висшите духовни измерения и е добър период за работа с молитви и духовни лечения.

Съвпада на Хирон с Локус фортуна се свърва със щастие , което сме заслужили по пътя на развитието на душата.

Изразявайки себе си по най различен архетипен начин Хирон е ключ между съзнанието и подсъзнанието като цели да ни окаже съдействие в това да развием себе си по на—добрия начин и пречистим кармата си с цел постигане на по-високо ниво на разбиране. Магьосник, Лечител или Учител Хирон е обект на разследване и анализ в индивидуалните рождени карти.

                                                                                                                 РЕДЖИ 2014