петък, 22 май 2015 г.

Притчата за Близнаците

Настанало време , когато хората разгневили боговете със своите постъпки и те решили да  ограничат способността да общуват по между си като им отнели качеството да слушат и разбират. Настъпило време между хората, което не  им позволявало  да обменят това което искат да кажат и това пораждало доста трудности в тяхното развитие. Но тъй като майката Земя била търпелива и обичала  човеците, тя  разказала своята болка на горските елфи, които можели да  изписват руническо писмо върху пергаменти. Тя им разказала, че в близкото царство зад планината живее един силен владетел и им завещала да предадат нейните думи във вид на магическо писмо така, че то да бъде разбрано след прочит. Земята им предала да кажат на царя , че жена му ще роди двама сина, които ще научат хората отново да общуват по между си като това щяло да бъде знак от боговете. Щяла да настъпи  хубава промяна за хората, и те щели да се научат на истинското общуване и учене помежду си. Така тези братя щели да донесат просветление в умовете на хората и всеки човек щял да има  възможност да изяви братска любов към ближния си.
Горските елфи изписали предсказанието на майката  и навили пергамента като го завързали с различни билки. Призори при първи петли те поставили свитъка до леглото на царя и отново се потопили в обиталищата си. Владетеля след като видял това отворил пергамента, разбрал руническото писмо и посланието в него. След година му се родили две момчета близнаци , които той кръстил Алмаз и Алнитак. Двамата братя пораснали и имали достъп до познания предадени от единствения мъдрец Меркуриус в царството, който имал способността да общува с боговете. Боговете виждали милосърдието на мъдреца и го благословили за да може той да им показва знания и да ги учи на своите тайни. Така Алмаз и Алнитак започнали постепенно  да проповядват  словото на мъдреца сред народа си  и хората   започнали да слушат , а после да говорят отново по между си.  Между хората настъпило братство и разбирателство и така боговете се смилили и махнали проклятието тегнещо над човеците.
През това време силата на тъмнината наблюдавала тяхното развитие и решила да ги унищожи., но боговете разбрали за това и превърнали двамата братя в бързи ветрове. Братята  известявали какво се случва на земята и до ден днешен близнаците помагали на хората да се научат да слушат и учат. От поколение на поколение се предавало познанието на  мъдреца , което било съхранено единствено върху восъчен папирус. Там пишело така:
„О , ти човеко,  който искаш да се учиш знай , че всичко във Всемира е живо и мисли. Каквото се случва там на небесата го има и тук на земята, а каквото е тук на земята се знае от небесата. Нищо не е в покой и всяко нещо следва своя път. Тъмнината и светлината са създадени с мъдрост и който успее да я разбере ще знае тайните на сътворението. Който открие музиката на Всемира той ще бъде твореца на собствената си съдба. Нищо не е случайно и всяко нещо следва своята орбита. Който види , че всичко е едно цяло, той ще се превърне във Всемира и ще учи другите на това”
                                                                                                     Реджи 2014