петък, 18 април 2014 г.

Хирон-многоликият учител

  Тъй като Хирон играе ключов фактор в астрологията, много автори  смятат, че той трябва да управлява даден знак. Все още няма определено становище за това кой знак управлява Хирон,  а и според мен не е уместно той да се разглежда като управител ,но от домовото разположение можем да разберем дали той ще е силен в картата и също така можем да видим  кое от лицата си ще прояви за нас. Хирон в митологията се свързва с мъдрия кентавър, който едновременно е астролог, лечител и творец.

Многоликата му природа открива за нас ключов символизъм , който може да ни послужи като помощно стъпало в тълкуването на хороскопа и показанията , които сочи по транзит или друг прогностичен метод свързан с мажорните аспекти ще ни даде разбиране за по дълбок анализ на даден планетарен принцип. Знака в който попада по скоро ще ни насочи качествата на аспекта свързан с дадена планета , а и също така дома където се намира ще се охарактеризира с неговия символизъм.
Символа на Хирон е ключ, който може да играе различни роли, но под символа ключ имаме предвид нещо което ще ни даде разбиране за даден аспект, принцип или разположение. Понякога разбирането идва чрез болката  и страданието, затова символиката на ключа тук ще се отнесе с неутрален характер. Едно от лицата на Хирон е „раненият лечител” , което сочи за това че чрез болката и саможертвата , архетипа на кентавъра описва развитието на дадено умение и не ни обещава, че пътят винаги ще е слънчев. Много пъти възприемаме болката и страданието като наказание и разплата за наши грешки, но в това има много дълбок смисъл. Тук можем да си представим природна руда, която минава през огъня за да се превърне в ценен метал, който ще бъде употребен с някаква по висша идея. Също така не е гаранция, че ще получим заслуги за нашата саможертва в този живот. Понякога е възможно тази саможертва да не даде заслуги или признание. Тук символиката в митологичния образ  много добре описва саможертвата на Хирон и отказването му от безсмъртие в името на това да спаси Прометей.
 
Ключа също така е символ на познанието. Хирон се явява изкусен лечител, поет и музикант. Ще има моменти където този ключ сам ще ни отваря врати и ще има моменти където ние ще трябва да търсим усилено неговото разположение и да отворим точната ключалка за да открием златното знание. Понякога е възможно цял живот да носим разковничето но да не го забелязваме.
Нуждата от това човек да се развива е олицетворен от  кентавъра показан  в образа на знака Стрелец с негов управител Юпитер. Двойствеността  между това да си полу-кон и полу-човек говори за еволюция на съзнанието , което е заземено от животинските страсти на ума и тялото, което в същото време е насочило острието на мисълта в по-високите нива на съзнание. Символа на кентавъра в знака Стрелец и образа на Хирон са елемента към разбирането и духовното измерение на менталния план.
Хирон в хороскопа е силно разположен за индивида,  когато е в съвпад с Асцендента, Медиум Цели, в първи и десети дом ,  съвпад с личните планети ( Слънце, Луна, Меркурий, Венера , Марс) и съвпад с фиктивните точки ( Северен Възел, Южен възел, Черна луна, Бяла луна, Локус Фортуна).  Хирон на Медиум цели е показател за професии свързани с лечение, техника, строителство, машини, музика и изкуство. Когато Хирон има съвпад  с тези точки и планети това  означава , че човек ще проявява неговите качества и той ще действа много ярко разгледан в различните прогностични методи. Знака в който попада ще ни даде разбирането за енергията  на проява и ще подсили разбирането му в дълбочина . Енергията на знака в който попада Хирон може да се прояви в четири нива:

Физическо ниво: Тук  на това ниво Хирон в земните знаци ще има силно влияние  в образа на Лечителя. Ще бъде свързан с някакви събития на физическо ниво.

Емоционално: Хирон на това ниво играе ролята на Купидон и ще разкрива импулсите на сърцето и ще е показател за отношението ни към любовните връзки. Ще има силно проявление във водни знаци.

Ментално ниво: На това ниво Хирон се явява търсач на познание , който се превръща в Магьосника. Ще има силно проявление във въздушни знаци.

Духовно ниво: На това ниво ще има силен характер в огнените знаци и ще се изяви като Учител, който ще учи на това да  бъдем лечители както за себе си така и за другите.

Аспектите по символични дирекции, транзити и профекции ще ни отключат даден планетарен принцип или ще ни накарат да ние сами да търсим и интегрираме енергията на планетите.

Аспекти на Хирон със Слънцето: При благоприятни аспекти Хирон ще подпомогне качествата на Слънчевия знак да бъдат проявени по най-добрия начин. Може да се свърже с това човек да открие дълбокия смисъл на своето щастие.  При напрегнати аспекти може да показва , че човек трябва да реши вътрешни конфликти със себе си и в това да намери щастието като изрази себе си независимо от пречките и болките.

Аспекти на Хирон с Луната: При благоприятни аспекти Хирон ще се яви като лечител на подсъзнанието и ще подсили интуицията. Ще даде възможност за изследване на подсъзнанието и ще отключи врата на миналите животи. Благоприятно време за работа на подсъзнателно ниво.        При неблагоприятни аспекти се свързва с разочарования и  хаотично емоционално поведение. Необходими са тук балансиращи елементи на емоционален план.

Аспекти на Хирон с Меркурий: При благоприятни аспекти ума на човека е способен  да се изрази много бързо и да учи много бързо.Често пъти говори за интерес към окултни науки, астрология и лечение. Добър аспект за моменти на лечения и учене. При неблагоприятни аспекти с Меркурий , Хирон се свързва със слабо здраве, може да е показател за поява на проблеми с изразяването или неразбиране от страна на околните. При неблагоприятен аспект енергията на Меркурий трябва да се приложи в това човек да учи и да развива себе си.

Аспекти на Хирон с Венера:  При благоприятните аспекти на Хирон с Венера се задействат импулсите на сърцето. Живота изглежда много розов и красив, човек е склонен да се изрази свободно на емоционално ниво и да оцени любовта. При неблагоприятен аспект Хирон може да даде емоционални травми или раздели, неразбирателства в партньорските взаимоотношения и финансови загуби. Необходим е съзнателен подход и наблюдения върху поведението.

Аспект на Хирон с Марс: При благоприятните аспекти човек е склонен да прояви физическа сила и да я ползва за постигането на своите цели. Човек има интерес към спорта и физическите сили могат да подпомогнат лечения на неразположения. При напрегнати аспекти дава наранявания и травми. Възможно е човек да изразходва повече енергия от колкото е необходимо. Тук е нужно принципа на Марс да се канализира съзнателно като се внимава да се подходи с известна доза тактичност.

Аспектите на Хирон с Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон ще имат характеристика към дома , които те управляват и ще даде разбиране за техните принципи подсилена с окраската на аспектите. Съвпада на личните планети с горепосочените ще подсилят влиянието на Хирон в картата.

При съвпада на Хирон със Северен възел говори за това , че човек е способен да развие себе си в дома на наталната карта , който описва сферата от живота по начина на знака, който попада. Докато съвпада с  Южен възел ще ни отключи способностите на знака , които сме развили и ще ни даде възможности да проявим енергията на знака много лесно в дома където попада.

Съвпада на Хирон с Черна луна говори за това , че момента е подходящ за отстраняването на страховете от подсъзнанието на човека. Добре е човек в този момент да работи върху страховете и да ги разбере и освободи от себе си. Понякога са свързва с драматични събития, които целят някакво разбиране за човека.

Съвпада на Хирон с Бяла луна е показател за това, че човек ще получи подкрепа от висшите духовни измерения и е добър период за работа с молитви и духовни лечения.

Съвпада на Хирон с Локус фортуна се свърва със щастие , което сме заслужили по пътя на развитието на душата.

Изразявайки себе си по най различен архетипен начин Хирон е ключ между съзнанието и подсъзнанието като цели да ни окаже съдействие в това да развием себе си по на—добрия начин и пречистим кармата си с цел постигане на по-високо ниво на разбиране. Магьосник, Лечител или Учител Хирон е обект на разследване и анализ в индивидуалните рождени карти.

                                                                                                                 РЕДЖИ 2014


четвъртък, 3 април 2014 г.

Духовния завет на Уилям Лили

   Огромния принос към астрологичното познание в трудовете на известния английски астролог Уилям Лили обогатява не само интелектуалното , но и духовното развитие на всеки изучаващ астрология. В неговия труд наречен Християнска астрология виждаме много ясни насоки за това как да използваме астрологията като метод за намирането на отговори касаещи всякакви теми. Астрологията преди всичко е духовна наука, която може да ни помогне в това да разширим съзнанието си и да разчетем правилно знаците на съдбата показани от звездите. Астрология без духовно съзнание е като дърво без  силни корени и затова базирайки се на мъдрите наставления идващи от по-фините измерения описани във всички свещени книги, можем да видим една необятна наука толкова жива и развиваща се колкото един необятен океан на божествена мъдрост и сила.
Духовния завет на Уилям Лили към всички изучаващи астрология гласи така:
„Приятелю, ти който с такава лекота ще придобиеш полза от усилния труд на моите изследвания и ще пристъпиш към изучаването на това небесно знание за звездите в което великите и възхитителни деяния на невидимия и всесилния Бог са така очевидни
Преди всичко , прояви уважение към своя Създател и му се преклони, бъди смирен и благодарен нему и нека каквото и да е естествено знание, колкото и дълбоко и трансцедентално да е то, не подбужда твоят разум да пренебрегне светото Провидение, благодарение на чийто вездесъщ порядък и предназначение, всичко на небето и земята се намира в постоянно движение. Нека колкото повече се задълбочава твоето знание, толкова повече да нарастват силата и мъдростта на Вездесъщия Бог у теб и стремежът към неговата милост. Бъди уверен, колкото е по свещено твоето Изкуство,толкова е по близо то до Бог и толкова по чисти ще бъдат прозренията, които идват до теб.
Освободи се от гордостта и самозалъгването и помни че отдавна никакви ирационални създания не се осмеляват да обидят Човека, Микрокосмоса, но вярно са му служили и подчинявали до онзи момент когато той е бил господар на своя разум и своите страсти и докато не насочи своята воля по неразумен път. Но уви! Когато цари беззаконие и човек върви след собствените си слабости,забравил за разума, тогава всяко създание и вредоносна същност се бунтува и отказва да се подчини на неговите разпореждания.
Стъпи твърдо, човече, на вярата в Бога и неговите принципи и осъзнай своето величие, защото цялото сътворение, миналото и бъдещето е било сътворено за теб. За тебе дори Бог стана човек. С колко блага и преимущества те е дарил Бог?! Ти стоиш високо в небесата в своите размисли, научваш за движенията и величините на звездите, говориш с Ангелите, да и със самия Бог, повеляваш на всички създания и държиш дяволите в подчинение. Не допускай да обезобразиш своята натура или да направиш себе си недостоен за тези дарове, или да се лишиш от тия велики власт, слава и благословия, които Господ е предназначил за теб,загубвайки страха от Бога заради някакви мимолетни удоволствия.
Осъзнай своя Бог и това, че от себе си правиш бъдещ негов слуга и получи сега инструкции които аз искам да ти предам за това как да се държиш в своята практика: Общувай всекидневно с небето, обучи и оформи своя разум в съответствие с божествения образ, изучи всички негови нюанси и бъди достатъчно опитен в тях. Бъди човечен, вежлив, достъпен, близък до всички. Не поразявай нещастните с ужаса на резките предвиждания. В такива случаи им позволи да узнаят за своята сурова съдба постепенно.
Бъди умерен, умей да общуваш с учените, възпитаните и здравомислещи хора, не завиждай за състоянията им.
Давай, без да жалиш на бедните-и пари и съждения. Не позволявай светското благосътояние да става причина за погрешни и прибързани изводи или на такива които са в ущърб на това Изкуство, на тази свещена наука.
Обичай добрите хора. Отговорно се отнасяй към тези честни хора , които по зова на своето сърце изучават това Изкуство.
Не бързай да даваш съвети и разсъждения против обществото в което живееш. Не давай прогнози за смъртта на своя управник, макар аз да знам експериментално че и царете са подчинени на закона на звездите.
Имай жена, радвай се на своите приятели, избягвай съдебните неразбирателства и споровете.
Бъди задълбочен в своите изследвания за да поддържаш в себе си владеенето на Изкуството. Не бъди екстравагантен и не се стреми да изучиш всички науки.
Бъди верен, упорит и не предавай ничии тайни. В никакъв случай, задължавам те, не разгласявай тайните нито на приятел нито на враг който ти се е доверил.
Учи всички да живеят добре, сам бъди достоен пример за това. Избягвай модата на времето, обичай родината си. Не унижавай никого, нито простия човек нито врага. Не унивай, ако за теб говорят лошо.Бог не оставя ни грях ненаказан, ни лъжа неотмъстена.”
Умеейки да съчетаваме астрологията с духовността, тя се превръща в мощно оръжие към личностна трансформация, която дава криле на духа за да може той да види лабиринта на своята съдба.
Уилям Лили ( 11 май 1602- 9 юни 1681) е описан като най коментирания и най-известен астролог на седемнадесети век. Син на дребен земевладелец, Лили се премества в Лондон където е работел като слуга. Седем години след преместването си в Лондон , той осигурява щастието си като се жени за вдовицата на бившия си господар  и  тогава е имал възможността  да изучава астрология. 
След време Лили привлича колкото приятели толкова и врагове. Взима участие и в  Парламента, където след време той  обвинява членовете му за  обвинения срещу него. За неговите привърженици той остава „ English Merilin” докато неприятелите му го наричат „ жонглиращ магьосник и измамник”.
Уилям Лили остава в историята  като видно име заемащо висок  пиедестал в астрологичните среди и мъдър политик в своята тогавашна  ангажираност.
                                                                                                                                
                                                                                 РЕДЖИ 2014
сряда, 2 април 2014 г.

Екзалтация на Слънцето през 2014

   

С настъпването на пролетта Слънцето започва да увеличава своята сила и на езика на астрологията това се превежда като екзалтация на Слънцето в знака Овен. Екзалтацията е втора по сила позиция на планета, но тук нейната сила е по  краткотрайна. Силите  на планетите , които символизират екзалтациите са   да кажем с по високо самочувствие и душевен подем. Тук планетите проявяват максимално своите принципиални сили докато , когато е на трон енергията й се проявява много по плавно в зависимост от зодиакалния знак.
Тъй като астрологията е една много удобна координатна система базирана на движението на небесните тела, тя ни показва архетипните модели символизиращи духовния и материалния живот. Астралните сили символизирани от планети, знаци аспекти и принципи, които подтикват фините енергии към действия в материалния свят показват като една „пътна карта” хармонията на макро и мирокосмоса. Координатната система на астрологията ни служи за да можем да видим Вселенските принципи вътре и вън от нас.  Неправилно е схващането , че дадена планета ни влияе и ни дърпа конците на свободната воля. Науката за звездите ни учи, че всяка планета, знак , аспект и принцип показват какво става във вътрешните планове на мирозданието. Както часовника отброява единица време, така и звездите показват качеството на времето  в даден момент за нас.
Когато една планета е в екзалтация ние можем да се възползваме от енергиите символизирани от нея и да приложим нейните принципи в живота си. Да вземем пример Слънцето. То символизира живота, светлината, живителните енергии, Аз-а, щастието, славата, изявата, сцената и т. нт. Когато Слънцето навлезе в пролетната равноденствена точка, неговата сила започва да расте. Символично денят също удължава своето време от нощта. Достигайки до знака Лъв ( където то е на трон), то ще е в своята пълна проява на сила и мощ. Студа символизиран от Сатурн ( опонента на Слънцето) се заменя от топлината и светлина на Слънцето.
Точната екзалтация на Слънцето е когато то е в 19 градуса в знака Овен. Това през 2014 година е на 8 април. Луната ще е във фаза първа четвърт в знака Лъв от 12:50, които ще подсилват астралните потоци на светлината и любовта. Луната като най-бързото движещо се тяло по еклиптиката е показател за ежедневните събития и тъй като екзалтацията ще трае един ден е редно да имаме в предвид и  нейното астрално влияние.  След 13:31 на 8.04.2014 е много подходящ момент за лечения и възстановяване на силите, за освобождаване на всякакъв товар, за концентрация на съзнанието върху любовта и помирение. Луната ще се намира в десета лунна стоянка , която е благоприятна за флиртове и разкриване на сърдечните чувства. Моментът ще е подходящ за лечения на енергийни неразположения и блокажи. Подходящ момент за ритуали свързване с прогонване на зли влияния и лечение на душевно болни. Добре ще се отрази пиенето на повече вода. Също така подходящ момент за балнео процедури и спа.
Силен ден за хората родени под  асцендент и знак  Овен, Лъв и Стрелец.
Екзалтацията на Слънцето ще даде начален тласък на неговата сила и ще подпомогне изявата на дейностите свързани с него. Надявам се Слънцето да „излекува” болката в сърцата и душите ни и да ни помогне да постигнем вътрешно просветление като ни превърне в едни малки светещи същества. Желая ви успех!

                                                                                                                     РЕДЖИ 2014