вторник, 10 март 2020 г.

ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ-ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 22.04.2020Опитите да се разбере бъдещето са характерни особености на човешката душевност.  Заниманията с прогнозиране на бъдещето могат да се видят още в ранните етапи на човешката история. В основата на прогнозирането лежи вярата, че живота на човека не е свързан с хаотично преплетени случайни обстоятелства, а че има някаква закономерност, показана от определени знаци на небето или чрез други способи.

Съвременната прогностична астрология отдава голямо  значение и върху волята на човек, която може да бъде синхронизирана и с волята на големия Вселенски план за него като му помага да види и предложените възможности от качеството на времето, в което попада.

В сравнение с гадателските инструменти, които също сочат знаците на съдбата използвайки принципа на случайността, астрологията изследва закономерностите на живота с помощта на изчисленията на научните постулати.

Този курс е предназначен за любителите на звездната наука, които ще могат по един практичен и гъвкав начин да се научат да разбират езика на времето. Изследвайки събитията от миналото и настоящето чрез астрологията, този подход ще ни помогне да разберем  предполагаемото бъдеще, което крие своята красота и хармония на замисъла на Големия план.
Прогностична астрология начало: 22.04.2020 от 18:30

Учебен план

- Етични норми в прогностиката.
- Фирдарии (Планетарни периоди). Малък и голям фирдар
( Персийска и Вавлионска система).
- Реални и символични методи в прогнозирането.
- Транзити-Методика и практика. Транзити на бавните и бързи планети. Циклите на планетите и тяхното значение върху отделния хороскоп.
- Революции. Слънчева и Лунна революция. Малките фирдарии в соларната карта. Възврати на Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Хирон.
- Слънчевите и Лунни затъмнения в прогнозирането.
- Прогресия
- Видове директиране: Символични дирекции, Дирекции на Слънчевата дъга, Примарни дирекции.
- Профекция.
- Ректификация по качества и събития на хороскопа.
- Методи в ежедневното прогнозиране.
- Примери от практиката.

Продължителността на курса е осем месеца по два астрономични часа седмично.

Обучението ще бъде проведено чрез конферентен разговор в Skype. За повече информация относно условията се свържете с мен:
Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766
e-mail: redigy@abv.bg
skype: reydjiho