събота, 3 март 2018 г.

Духовните сили на зодиака


Още с възникването на зодиака, древните са разделяли всеки един от дванадесетте знаци на различни сектори. Това е давало насока за качеството на интерпретация на дадената планета или точка попадащи в определени сектори от тридесет градусовата отсечка. Освен декадите, термите и додекатемориите, всеки знак от зодиака  е бил разглеждан с мъжки и женски лица, които били управлявани от декадите. Всяко лице е заемало пет градуса от декадата. Общо всеки знак съдържа в себе си шест лика или лица. Лик, лице или фас (от гръц. Prosopon „лице, маска” лат. Facies “лице, лик”) в астрологията е един от многозначните неясни термини.

От различните автори и школи можем да видим няколко значения:
1. Птолемей и някой автори след него разглеждат лик катo: акцидентално достойнство на планета,  образуваща с едно от светилата аспект, съвпадащ и с аспект образуван от нейният собствен дом и домовете ,в които попадат светилата. За пояснение Птолемей дава пример: „Венера се намира в присъщо за нея лице, ако тя образува аспект секстил с едно от светилата и се явява западна по отношение на Слънцето, но източна по отношение на Луната.
2. Понятие формално съвпадащо с декадата, но отличаващо се от него като чисто математическа-геометрична единица, разделяща зодиака и явяваща се проява на религиозно-мистичната му страна.
3. В херметичната астрология е управител на декадата.
4. В езотеричната астрология е половината декада. По този начин декадата се разделя на две части от по пет градуса, една от които се смята за мъжка (активна) имаща положителни свойства, а другата женска (пасивна) имаща отрицателна характеристика.  Мъжките и женските лица се редуват, започвайки от първата декада на знака Овен, като първото лице се явява мъжко.
Представата на  древния човек, че цялата Вселена е жива материя, не отричала съществуването на по-фини нива и същности, които били част от целия макро и микрокосмос. В шумеро-акадската религия всяка една от седемте планети, животинско, растително и минерално царство както и дадено качество от характера на човека са били свързани в символичен вид с божество, дух, демон, ангел или гений, които дарявали или видоизменяли дадени способности в родния. Това разбиране е давало основа за разгръщането и на някой езотерични течения в астрологията като планетарната магия, която се занимавала с изготвянето на  определени талисмани с цел интегриране и развитие на определени принципи.
По специално внимание ще обърнем на гениите- духовните сили управляващи зодиака и ще видим какви качества са залагали те у родения.


Гений (лат. Genius, от gigno „раждам”, джин от араб. „невидим, скрит”) в римската митология е божество , родено заедно с човека като персонификация на неговите вътрешни способности като понякога се е предполагало наличието на два гения- добър и лош, борещи се за власт над човека. В арабския фолклор и исляма представата за гениите се  е свързвала с джиновете. Смятало се е , че освен човека, гении имат и определени местности, градове, войски, организации и др. Тези представи били заимствани и от християнството и съгласно учението на православната църква, всяка страна, област, град, църква и хора също имат своите ангели-хранители. В средновековната астрология и демонология са се разглеждали и гениите на планетите, които също са се разделяли на добри и лоши. Тази планета като управител  на асценднета или попадаща в първи дом на хороскопа е има тясна връзка с планетарния гений и гения на родения. Агрипа посочва, че трябва да се прави разлика между двата типа същности.
 В средновековната астрология определянето на геният на родения зависел от градуса на асцендента в даден знак. След определянето на точния градус на изгряващия знак, се разглеждал кой е геният управител на декадата. Той е давал на новородения определени качества на характера и е влияел върху неговата съдба и след това в допълнение към това се е разглеждал и геният на лицето. Всеки гений на лицето можел да се прояви в положителна или в отрицателна светлина за родения , а за това определяне е нямало точна формулировка.


Нека да видим какво казва средновековната астрология, кабала и Агрипа за тях:
Овен:
1. Вехюиах (покровител на войните) (+) остроумие, любов към науките и изкуствата, преодоляване на трудности. (-) безпокойство, прибързаност, гняв.
2. Иелиел (влияе върху животните, домашния уют и съпружеската вярност). (+) веселост, приятен характер, любвеобвилност. (-) лошо отношение към животните, кавги между съпрузите, невярност и склонност към глупави постъпки.
3. Ситаел (покровител на справедливостта и верността) (+)- любов към истината, честност, отзивчив към нуждите на другите. (-)- лицемерие, неблагодарност, твърдоглавие.
4. Елемиах (покровител на пътешествията и откритията) (+)-любов към пътешествията, склонност към занимания с промишлено производство, успехи в колективните занимания. (–)- лошо възпитание, които носят нещастия, неуспехи.
5. Махазиах (покровител на науките и изкуствата). (+) успехи в изучаваният предмет, приятна външност, страст към удоволствията. (-) невежество ипроява на отрицателни качества на душата.
6. Лелехал (покровител на любовта, славата, науката, изкуствата и богатството). (+) слава постигната чрез дарботе и действията. (–)- гордост, отчаяние, склонност към безнравствено забогатяване.
Телец
1. Ахаиах (покровителства тайните на природата, дава просвещение и занаяти) (+) открива много нови таланти в занаятите. (–) невежество, мързел, вялост, безгрижие.
2. Кахател (покровител на земеделието и градинарството). (+) любов към труда, селския живот и лова. (–)-вреди на всичко, което произвежда земята.
3. Хазиел (способства за приятелство и милост от страна на известните личности). (+) умение да се държи на думата и да прощава всички обиди. (-) ненавист и лицемерие.
4. Аладиах ( покровител на гнева и язвите, оказва влияние на лечение на болести). (+)- добро здраве и щастие във всички дела. (–)- пренебрежение към здравето и всички неща.
5. Лауиах( покровител на славата). (+) дава мъдрост, известност, великодушие. (-) гордост, ревност, клевета, честолюбие.
6. Хахиах ( покровител на съновиденията и открива тайни) (+) кротък нрав, красива външност, под негово влияние се намират мъдри хора и мечтатели.  (–) дава глупаво поведение, лъжи, твърдоглавие.
Близнаци
1. Иезелел (покровител на приятелството и съпружеската вярност). (+) дарява с остър ум, прекрасна памет и голяма ловкост. (–) дава невежество, заблуди и лъжи.
2. Мебахел (покровител на справедливостта, истината и свободата,защитник на невинните.). (+)-дава любов към правосъдието и силно чувство за справедливост. (-)-лъжи, клевета, лъжесвидетелство.
3. Хариел (управител на науките, изкуствата, полезните открития). (+) благороден нрав и стремеж към обществена добродетел. (-) безбожност, разгул.
4. Хакамиах (покровител на победите свързано с военните дела, предпазва от поражения. ) (+)- благородно и храбро сърце, стремеж към почести, вярност и преданост. (–). Склоност към изменчивост и убийства.
5. Леувиах(покровител на науките и необикновените открития). (+) дава любов към музиката и поезията, литературата и философията.  (–) дава неверие и презрение.
6. Калиел (покровител на справедливостта). (+) роденият е справедлив и говорещ истината. (–)несправедливост, лъжи и измами.
Рак
1. Левиах (покровител на паметта) (+) дарява с красноречие, спокоен характер, търпение и способност да се преживяват леко житейските несгоди.  (–) огорчения, грижи и загуби.
2. Пахалиах ( покровител на добродетелите). (+) високи морални качества. (-) склонен към пороци, разпуснат начин на живот.
3. Нелекаел (покровител на астрологията и абстрактните науки, мъдреците и философите). (+)-любов към поезията, литературата, науките, математиката и философията. (–) невежество, предразсъдъци и заблуди.
4. Иеиаиел ( покровител на славата , богатството, търговията, пътешествията, предпазва от бури и корабокрушения). (+)- способност към развиване на занаятите и търговията. (–) морски разбойник, робски труд, опасност от морски пътешествия и корабокрушения.
5. Мелахел (покровител на водите и растенията, билките. ) (+) склонност към смели постъпки, честност. (–) навреждане към растенията и болести.
6. Хахюиах (защитава от диви животни, разбойници и мошеници). (+) любов към истината и точните науки, искреност. (-) довежда до престъпления и нарушения в законите.
Лъв
1. Нит-Хаиах (управител на окултните науки и мъдреците). (+) откровения на сън. (–) поражда желание за вреда на хората, животните и рли растенията.
2. Хааиах (защитава търсещите истината, покровител на политиката, дипломатите). (+).- допринася до съзерцание на божествени истини. (-)- лъжа и честолюбие.
3. Иертхел ( покровителства просвещението, свободата, цивилизациите).  (+)- любов към мира и справедливостта, науките, изкуствата, литературните способности. (–)- невежество, нетърпение, робство.
4. Сеехиах ( защитава от пожари, опустошения, нещастия, болести, дава дълголетие). (+) желязна логика, благоразумие, събразителност. (-) носи нещастие и внезапна смърт.
5. Рейиел (покровител на истината и добродетелите). (+)- родените се отличават с добродетели и ревностното разпространение на истината. (–)- фанатичност и лицемерие.
6. Ормаел ( покровител на животите, химията и медицината). (+) успехи в медицината и анатомията. (–)враждебен към животните.
Дева
1. Лекабел (покровителства земеделието и растителността). (+)-любов към астрономията, математиката и геометрията, ясните идеи, дава способност да се решат трудните задачи. Постига успехи в живота заради своите таланти. (–) дава желание да се забогатее на всяка цена.
2. Васариах (покровител на ораторското изкуство). (+)- роденият притежава силна памет и красноречие, стават изключителни адвокати и юристи. (–) лоши качества на характера, които се отразяват върху тялото.
3. Иехюиах (покровител на договорите). (+)- роденият стриктно изпълнява своите задължения.  (-) спорове, кавги, противоречия.
4. Лехаиах (покровител на науките и верността). (+)- дава знания и таланти, доверие и милост от страната на висшестоящите. (–) войнственост и измяна.
5. Кавакиах (покровител на мира и съгласието). (+)- миролюбив, съхраняващ приятелството, щедър и предан. (–)- семейни раздори, съдебни процеси.
6. Менадел. (покровителства известията за отсъстващите и загубените хора). (+) дарява със способност към намиране на търсеното. (–) покровител на бежанците.
Везни
1. Аниел (покровителства науките и изкуствата, разкрива тайните на природата и помага в тяхното изследване). (+) трудолюбие, находчивост и издръжливост. (–)- покровителства шарлатаните.
2. Хаамиах (покровител на тези, които се стремят към религиозни истини). (+) дълбока вяра в Бога. (–) заблуди и лъжи.
3. Реахаел ( покровител на здравето и дълголетието). (+) дава любов и преданост. (–) склонност към престъпления.
4. Иейазел  (покровител на изкуствата и науките). (+) любов към литературата, рисуването и науките. (-) отчуждение и глупави постъпки.
5. Хахахел (покровител на душата на човека). (+) енергия и великодушие. (-) малодушие и други лоши черти на характера.
6. Микаел (покровител на тайните действия). (+) дава способности свързани с политиката и дипломацията. (-) предатеклства, лъжесвидетелства и злоба.
Скорпион
1. Вевалиах (покровител на мира). (+) любов към победите и успеха, също така дарява със слава. (–) раздори.
2. Иелахиах (предпазва от оръжия и допринася за победи) (+) любов към пътешествията и успехи в колективната работа. (–) война
3. Сеалиах (покровител на растенията, живота и здравето на всичко съществуващо) (+) любов към просветата и развитите в тази сфера.
(–) атмосферни катаклизми.
4. Ариел ( помага да се открият скрити съкровища и велики тайни на природата) (+) поражда силен възвишен дух, способност да решат трудните задачи, смелост. Умение да се действа мълчаливо и внимателно. (-) непоследователност, обърканост на мислите.
5. Асалиах (покровител на справедливостта, учи на истина и влияе върху красноречието). (+) роденият има приятен характер и ревностно изследва тайните. (–) безнравственост и разпространение на опасни и нелепи идеи.
6. Михаел (покровител на дружбата и съпружеската вярност). (+)роденият е склонен към любов и удоволствия. (-) сребролюбец, разточителство, непостоянство и семейни раздори.
Стрелец
1. Вехюел (покровител на чувствата). (+) благородно сърце и печели уважение от всички честни хора, дава способности към политика, литература и право. (-) егоизъм, ненавист и твърдоглавие.
2.Даниел(покровител на адвокатите и юристите).(+) изобретателност, активност, любов към литературата, красноречие. (-) шарлатанство и мързел.
3. Хахасиах (покровител на физиката, химията и медицината, помага да се разберат тайните на природата). (+) любов към абстрактните науки, и животни, лечителството. (-) защитник на шарлатаните и всички, които лъжат.
4. Имамиах (благоприятства пътешествията и стремежът към истината) (+) дарява с търпение и зрялост, леко преживяване на несгодите, трудолюбие. (-) гордост, злоба и глупаво поведение.
5.  Нанаел (покровител на висшите знания, професорите, учение). (+) склонност към разсъждения, уединение, спокойствие и съзерцание, дълбоки прозрения в абстрактните науки. (-) невежество и склонност към проява на лош маниер.
6. Нитаел (помага при изпълнението на желания) (+) помощ от известни и високопоставени личности (-) неуспехи в делата.
Козирог
1. Мебиах (покровител на търсачите на истина) (+) родените се отличават с добри маниери и старателно изпълняват своите задължения. (–) враждебност към истината.
2. Поиел (покровител на спокойствието и богатството). (+) трезв ум, умереност, весел нрав,  постига щастие в живота, благодарение на своите таланти. (-) честолюбие и гордост.
3. Неммамиах (покровител на военните) (+) родените са храбри, дейни, обичат военните действия, велкикодушни и понасят търпеливо лишенията. (–) двуличие, раздори.
4. Иегалел (покровител на силните духом). (+) храброст, мъжественост, преданост в любовта. (-) гняв и злодеяния
5. Харахел (покровител на съкровищата и закрилник на колекционерите) (+) роденият обича науките, постига щастие в търговията, справедлив, талантлив и успешен. (–) враждебно отношение към просвещаването.
6. Мизраел (покровител на талантливите, добродетелните и взискателните личности). (+) израз на най-добрите качества на сърцето и душата, приятен характер, дълголетие. (–) носи всичко лошо.
Водолей
1. Умабел (покровител на астрономията и физиката). (+) любов към пътешествията и удоволствията, отзивчив. (–) страдания в любовта,  суетност и страст.
2. Иахел (покровител на философите и учените хора). (+) стремеж към спокойствие и уединение, старание при изпълнение на задълженията, здрав разум и добродетели. (-) съблазън, разточителство, непостоянство и раздори между съпрузите.
3. Анаюел (защитава от нещастия, закрилник на здравето, лекуващ болестите) (+) изобретателност, остър ум, действен. (-) лошо поведение.
4. Мехиел (защитава от диви зверове, покровител на ораторите, мъдреците, учените и писателите). (+) изключителни способности в литературата. (-) лъжеучения, критика, плагиатство.
5. Дамабиах (покровител на моретата, реките, изворите, морските пътешествия, рибарите, корабостроителите). (+) предприемчив, откривател, ще забогатее. (–) носи бури, корабокрушения, неуспехи в делата.
6. Манакел (покровител на расенията и животни виреещи във водата). (+) кротък характер, алтруист. (–) лошо маниер на характера и поведението.
Риби
1. Ейдел (покровител на дълголетието и окултните науки). (+) любов към уединението, дава дълбоки познания по астрономия, физиката и философията. (–) заблуди, предразсъдъци,   фалш.
2. Хабюиах (покровител на земеделието и плодородието). (+) любов към селския живот, лова, градинарството и земеделието. (–) носи глад, безплодие, вреди от насекоми.
3. Рохел ( дава слава, наследство и богатство). (+) дълбоки познания, големи придобивки, благодарение на своите таланти. (–) раздори, безкрайни съдебни спорове.
4. Иабамиах ( покровител на истината). (+) сила на духа, чест, стремеж към истината. (–) покровителства критиката и литературните спорове.
5. Хаиаиел ( носи победа и мир) (+) енергичен деен, обича битките, отличава се с храброст. (–) носи раздори поощрява твърдоглавието.
6. Мюмиах ( благоприятства действията и довежда до желан резултат) (+) успехи свързани с медицината, слава на лечител, открива природни тайни. (–) носи отчаяние, самоубийство и нещастие в делбите.