петък, 20 октомври 2023 г.

Онлайн обучение по хорарна астрология

 
Хорарната астрология е един безценен инструмент за практикуващия давайки отговор на конкретен въпрос.  Всяко нещо дори и въпрос има своето отражение в движението на небесните тела. Плувайки в поле от информация човешкият ум е постоянно жаден да разбира и опознава. Задавайки въпрос ние очакваме да получим отговор, който понякога  е ясен, конкретен или загадъчен, а понякога може да ни бъде отказан. Вълнуващо е да видиш за кратък интервал от време истини, които небето отразява стига разбира се да се научим да играем по правилата на този прочит.

Хорарната астрология се основава на правила, които имат своя последователност и красота за да ни помогнат да се абстрахираме от излишните детайли и да отсеем ценните бисери от малките камъчета и пясъка.

Акценти:

- Правила

- Планети, аспекти и сигнификатори.

-Предварителни заключения преди тълкуването.

- Показатели за радикалност.

- Най- много разглежданите теми в хорарните карти.

-Фактори за положителен и отрицателен отговор на хорара.

Ще бъдат разгледани интересни примери от моята практика като ще има възможност да се практикува  и върху карти на участниците.

Начало: 18.11.2023 , 15:15

Продължителност: 2 учебни месеца. Срещите ще се провеждат всяка събота по 120 мин.  в Skype.

Цена: 400 лв

За повече инфо: Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766

 e-mail: redigy@abv.bg

 


петък, 17 март 2023 г.

Присъствено обучение по астрология за напреднали 29.03.2023

 

Теми:

-Хорарна астрология- теория и практика.

-Елективна астрология-практика срещу клишета. 

-Синастрия- "Ти трябва да си моята Щастлива звезда!"

-Кармича астрология- Причинно-следтсвени връзки в хороскопа

Начало: 29.03.2023

Час: 11:30

Курсът ще се провежда всяка сряда от 11:30 до 14:30 с продължителност шест учебни месеца. 

Място: Йога клуб „Саратвати” гр. Варна. Ул. Иван Срацимир 2Б ет.4 стая 428


За повече информация относно условията се свържете с мен:

Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766

e-mail: redigy@abv.bg

skype: reydjiho