вторник, 6 октомври 2015 г.

Астрологията в суфизма

Суфизмът винаги е търсел пътя към Бога  и единението с Него чрез различни мистични практики, молитви, ритуали, пост и медитация. В различните суфи школи от средновековието се срещат и не малко ръкописи по астрология и езотерични науки, които помагали допълнително на тогавашните мистици  да виждат хармонията на Вселената навсякъде в живота си.  Благодарение на изчислените таблици за движението на небесните тела, те можели да съгласуват времето си според звездите и да видят най-подходящото време за постигане на различни духовни и ежедневни цели. От астрологията най-често се е ползвала елективната част заедно с познанието за силата на буквите и тяхната цифрова стойност, които помагали  за да се изготвят различни лекарствени формули от Корана, талисманна магия и медитция чрез произнасянето на божествените имена. Честа практика била да се намира цифровата стойност на всяко едно от 99 божествени имена на Аллах чрез метода абджад като след това можел да се  изготви магически квадрат, който е трябвало да отговаря на планетарен принцип в зависимост от целта на мъдреца. Той бивал изготвян в определен ден и час съобразено най-вече спрямо планетата отговаряща за деня и часа плюс Луната и нейните аспекти които тя прави към останалите шест планети.
Един от най-известните имена в историята на суфизма от 12 век е Ибн ал-Араби познат като
Шейх Ал-Акбар-живял в Андалусия. Пътувал е на много места  като последните си 17 години прекарва в Дамаск. Автор е над 800 произведения като различни трактати, газели и др.  В едно от произведенията му , което се превежда като „Съкровищата на часовете” са описани различни видове методи за лечение, влиянието на планетарните часове и дни, планетите и тяхното движение в дни и часове, лунните стоянки, лунните и слънчевите затъмнения и др. като авторът дава свои интерпретации и методи за работа.
 В елективната астрология както знаем е хубаво планетите да са в хармонични аспекти с другите и най вече е важно , когато луната е в добри аспекти с останалите като би било добре да прави  тригон или секстил към злосторниците (Марс и Сатурн). Нека да разгледаме какво казва автора на книгата за Луната и нейните аспекти към Сатурн:
„ Ако видиш, че Луната се съединява със Сатурн, това трябва да го тълкуваш като лошо време. В такова време този който се захване с нещо ново, ще има много трудности и мъки. Новородените имат опасност да се разболеят. Ако се започне строеж на нова къща, това значи, че ще бъде обитавана от джинове. Ако се започне изграждане на нов кораб, това значи че ще потъне. Ако се облечете с нова дреха, тя ще бъде изгубена. Ако засадите дърво, то няма да дава плодове. Управниците на страната ще задържат препитанието и няма да го дадат на народа. Ако в такъв ден се обяви управление на страната, това е знак , че тя ще е под 15 годишно трудно време. Ако тогава се роди дете на владетел, то ще заболее и умре.”
Разбира се тези тълкувания са дадени за тогавашното време и не бива всичко да се приема  буквално. Но от това тълкувание съдим, че съвпада на Луната със Сатурн не е никак удачно време за каквото и   да било.
За да се смекчи влиянието на дадена планета, авторът също така посочва различни методи за балансиране на планетарния принцип. Примерно за Сатурн казва така: „  За това , че планетата Сатурн се свързва с черния цвят, трябва да  се подарят седем черни крави и или овце на бедните и нуждаещите се от препитание”. Ето, че тук виждаме една особеност, която съвременната астрология се нарича „отработване на планетарния принцип”.  Идеята е да се направи нещо , което е свързано с дадения планетарен принцип и така да се смекчи влиянието на трудното време. Всъщност тайната е в това да се направи нещо по въпроса, което е свързано с дадената планета.
„Ако Луната сключва тригон към Сатурн, това е знак че нещата ще завършат с добър край. Ако се тръгне на път ще се стигне благополучно, ако се занимава с търговия ще има печалба и успехи и ще се завърне от там жив и здрав. Ако се ожени ще има щастливо семейство и децата го радват. Ако засади жито и дървета, ще жъне много изобилие. Ако започне работа за управник или владетел, ще се радва на много успехи и печалба в двете години на служба . Най-добре знае Аллах”
Тук виждаме, че тригонът на Луна към Сатурн е много благоприятно време. Авторът на много места завършва своите съждения в заключения, които показват , че Всевишния знае най-добре какво ще се случи. Тоест от гледна точка на исляма Аллах е този, който знае ведомото и неведомото, а  знанието което ние хората получаваме е само дребна частица. Тук имаме преклонение пред Силата, която движи всичко. Според мен това е много мъдър подход към поднасяне на такъв вид знание, което говори че астрологията  в ислямския свят се е смятала не за гадателска практика, а за полезно знание, което подтиква към развитие.
„Ако Луната прави квадрат към Сатурн, това се тълкува като трудно време. Тук каквото и да се започне ще даде лош резултат. Ако човек излезе на гурбет няма да се върне лесно и ще има загуби. Той ще изпитва меланхолия и липси, ако се облече в нова дреха, тя няма да му носи щастие. Ако човек се ожени в такова време, жена му няма да го радва. От нея ще вижда вражда и омраза. Дори и да има дете от нея то няма да живее дълго. Ако засади жито, няма да има много зърно. Ако започне строеж на къща , ще обеднее и препитанието му ще свърши бързо. Не е  добър период за обрязване на момчетата, това ще ги докара до лудост. Ако владетел започне битка в това време, няма да има успехи. Той ще бъде убит от меч и дори и да спечели това няма да е за повече от 5 години.”
И тук става ясно че квадратура на Луна към Сатурн не е благоприятно време, особено за елекции в брак това трябва да се съблюдава много добре.
„ Ако Луната прави секстил към Сатурн, този аспект е удачен за всякаква работа. Ако някой замине на път с цел търговия, той ще се завърне с успехи и ще има печалби. Ще бъде посрещнат добре от своите близки и ще бъде много обичан. Ако се облече в нова дреха, ще има възможност за втора такава. Ако се ожени, жена му ще му носи добро и късмет. Ако владетел е в трудно положение, везирите му ще го избавят от тази трудност. Ако се засее жито ще има много зърно в изобилие. Ако се направи кораб, той ще носи много печалби. Ако в такова време се възкачи на престол владетел, това ще му носи добро време на управление, което е 5 години.”
Секстилът на Луната към Сатурн също го считаме за положителен знак.
„ Ако Луната се намира точно срещу Сатурн , това се тълкува като много лошо време. Каквото и да се направи , нищо няма да донесе хубав резултат. Ако човек замине на гурбет ще остане там и ще обеднее. Ще изпитва умора, мъки и несгоди. Ако се облече в нова дреха,               човек ще се разболее, и след това няма да има възможност да си купи друга.  Ако се ожени в такова време, жена му ще умре когато ражда. Ако построи нов дом , собственика ще живее малко в него и ще умре. Ако направи за някого кораб , собственика няма да може да го ползва понеже ще умре преди да се е качил на кораба или ако има възможност да се качи ще потъне  и ще се удави. Ако се засее дърво или жито, те ще изгорят от слънцето. Ако се възкачи владетел на престола, той ще бъде жесток към народа си. Ще му донесе бедност и смърт. Ако някой замине да воюва в такова време ще бъде убит или ще му се направи магия. Това е изпитано и проверено. Най-добре знае Аллах”
Разбираме , че и опозицията на Луна към Сатурн и каквото и да се започне тогава няма да ни даде добри резултати. Авторът описва и аспектите на другите планети и дава своите съждения за времето в което е живял. На много места се цитират знамения от Корана. Уводната част на книгата започва с цитат от Свещения Коран сура Ал-Анам в знамение 97 : „Той е Онзи, Който създаде за вас звездите, за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето. Разясняваме знаменията на хора знаещи.” И след това авторът обяснява за седемте дни от седмицата и планетите които са свързани с тях.
Философията на суфизма е нещо необятно и в това море на мъдрост човек може да поеме само малка част за своето развитие, което е също много голям трамплин. Астрологията е била оценявана като система за разбирането на небесната хармония и опознаването и водело до осмисляне върху замисъла на волята на Всевишния. Постигайки хармония с времето и обстоятелствата, суфият е можел да приеме истината за себе си и да изпълни с още повече любов и светлина  душата си. Тази светлина е запазена и до ден днешен и този, който се докосне до нея ще съумее да разпознае мъдростта на свещените писания със сърцето си. Тогава няма да вижда разлика в нещата, за него всичко ще бъде едно. Всяка  една служба и учение ще бъдат едно и няма да има разделение. Суфизмът винаги ще остане живата светлина на духовната мъдрост идваща от исляма като ще съчетава танца на живота преплетен с любовта и мъдростта на знанието.