четвъртък, 3 април 2014 г.

Духовния завет на Уилям Лили

   Огромния принос към астрологичното познание в трудовете на известния английски астролог Уилям Лили обогатява не само интелектуалното , но и духовното развитие на всеки изучаващ астрология. В неговия труд наречен Християнска астрология виждаме много ясни насоки за това как да използваме астрологията като метод за намирането на отговори касаещи всякакви теми. Астрологията преди всичко е духовна наука, която може да ни помогне в това да разширим съзнанието си и да разчетем правилно знаците на съдбата показани от звездите. Астрология без духовно съзнание е като дърво без  силни корени и затова базирайки се на мъдрите наставления идващи от по-фините измерения описани във всички свещени книги, можем да видим една необятна наука толкова жива и развиваща се колкото един необятен океан на божествена мъдрост и сила.
Духовния завет на Уилям Лили към всички изучаващи астрология гласи така:
„Приятелю, ти който с такава лекота ще придобиеш полза от усилния труд на моите изследвания и ще пристъпиш към изучаването на това небесно знание за звездите в което великите и възхитителни деяния на невидимия и всесилния Бог са така очевидни
Преди всичко , прояви уважение към своя Създател и му се преклони, бъди смирен и благодарен нему и нека каквото и да е естествено знание, колкото и дълбоко и трансцедентално да е то, не подбужда твоят разум да пренебрегне светото Провидение, благодарение на чийто вездесъщ порядък и предназначение, всичко на небето и земята се намира в постоянно движение. Нека колкото повече се задълбочава твоето знание, толкова повече да нарастват силата и мъдростта на Вездесъщия Бог у теб и стремежът към неговата милост. Бъди уверен, колкото е по свещено твоето Изкуство,толкова е по близо то до Бог и толкова по чисти ще бъдат прозренията, които идват до теб.
Освободи се от гордостта и самозалъгването и помни че отдавна никакви ирационални създания не се осмеляват да обидят Човека, Микрокосмоса, но вярно са му служили и подчинявали до онзи момент когато той е бил господар на своя разум и своите страсти и докато не насочи своята воля по неразумен път. Но уви! Когато цари беззаконие и човек върви след собствените си слабости,забравил за разума, тогава всяко създание и вредоносна същност се бунтува и отказва да се подчини на неговите разпореждания.
Стъпи твърдо, човече, на вярата в Бога и неговите принципи и осъзнай своето величие, защото цялото сътворение, миналото и бъдещето е било сътворено за теб. За тебе дори Бог стана човек. С колко блага и преимущества те е дарил Бог?! Ти стоиш високо в небесата в своите размисли, научваш за движенията и величините на звездите, говориш с Ангелите, да и със самия Бог, повеляваш на всички създания и държиш дяволите в подчинение. Не допускай да обезобразиш своята натура или да направиш себе си недостоен за тези дарове, или да се лишиш от тия велики власт, слава и благословия, които Господ е предназначил за теб,загубвайки страха от Бога заради някакви мимолетни удоволствия.
Осъзнай своя Бог и това, че от себе си правиш бъдещ негов слуга и получи сега инструкции които аз искам да ти предам за това как да се държиш в своята практика: Общувай всекидневно с небето, обучи и оформи своя разум в съответствие с божествения образ, изучи всички негови нюанси и бъди достатъчно опитен в тях. Бъди човечен, вежлив, достъпен, близък до всички. Не поразявай нещастните с ужаса на резките предвиждания. В такива случаи им позволи да узнаят за своята сурова съдба постепенно.
Бъди умерен, умей да общуваш с учените, възпитаните и здравомислещи хора, не завиждай за състоянията им.
Давай, без да жалиш на бедните-и пари и съждения. Не позволявай светското благосътояние да става причина за погрешни и прибързани изводи или на такива които са в ущърб на това Изкуство, на тази свещена наука.
Обичай добрите хора. Отговорно се отнасяй към тези честни хора , които по зова на своето сърце изучават това Изкуство.
Не бързай да даваш съвети и разсъждения против обществото в което живееш. Не давай прогнози за смъртта на своя управник, макар аз да знам експериментално че и царете са подчинени на закона на звездите.
Имай жена, радвай се на своите приятели, избягвай съдебните неразбирателства и споровете.
Бъди задълбочен в своите изследвания за да поддържаш в себе си владеенето на Изкуството. Не бъди екстравагантен и не се стреми да изучиш всички науки.
Бъди верен, упорит и не предавай ничии тайни. В никакъв случай, задължавам те, не разгласявай тайните нито на приятел нито на враг който ти се е доверил.
Учи всички да живеят добре, сам бъди достоен пример за това. Избягвай модата на времето, обичай родината си. Не унижавай никого, нито простия човек нито врага. Не унивай, ако за теб говорят лошо.Бог не оставя ни грях ненаказан, ни лъжа неотмъстена.”
Умеейки да съчетаваме астрологията с духовността, тя се превръща в мощно оръжие към личностна трансформация, която дава криле на духа за да може той да види лабиринта на своята съдба.
Уилям Лили ( 11 май 1602- 9 юни 1681) е описан като най коментирания и най-известен астролог на седемнадесети век. Син на дребен земевладелец, Лили се премества в Лондон където е работел като слуга. Седем години след преместването си в Лондон , той осигурява щастието си като се жени за вдовицата на бившия си господар  и  тогава е имал възможността  да изучава астрология. 
След време Лили привлича колкото приятели толкова и врагове. Взима участие и в  Парламента, където след време той  обвинява членовете му за  обвинения срещу него. За неговите привърженици той остава „ English Merilin” докато неприятелите му го наричат „ жонглиращ магьосник и измамник”.
Уилям Лили остава в историята  като видно име заемащо висок  пиедестал в астрологичните среди и мъдър политик в своята тогавашна  ангажираност.
                                                                                                                                
                                                                                 РЕДЖИ 2014
Няма коментари:

Публикуване на коментар