сряда, 13 юни 2018 г.

Транзити- методика и практика онлайн обучение


Предстоящо онлайн обучение:
Транзити-методика и практика.
1.07.-30.09.2018

Основни акценти:
-Методика
- Плюсове и минуси на техниката
-Аспекти и орбиси
- Двойни връзки
-Ретроградните примки на планетите
-Интерпретация на транзитите
-Транзити на тежките планети
-Транзити на бързите планети
-Транзита на фиктивните точки
-Транзити по домовете
-Последователност на тълкуването
-Практикум

Продължителност: 3 месеца по 2 часа седмично. 
За повече информация се свържете с мен:
Контакти: GSM:0876 189 766
Skype: reydjiho
redigy@abv.bg

събота, 3 март 2018 г.

Духовните сили на зодиака


Още с възникването на зодиака, древните са разделяли всеки един от дванадесетте знаци на различни сектори. Това е давало насока за качеството на интерпретация на дадената планета или точка попадащи в определени сектори от тридесет градусовата отсечка. Освен декадите, термите и додекатемориите, всеки знак от зодиака  е бил разглеждан с мъжки и женски лица, които били управлявани от декадите. Всяко лице е заемало пет градуса от декадата. Общо всеки знак съдържа в себе си шест лика или лица. Лик, лице или фас (от гръц. Prosopon „лице, маска” лат. Facies “лице, лик”) в астрологията е един от многозначните неясни термини.

От различните автори и школи можем да видим няколко значения:
1. Птолемей и някой автори след него разглеждат лик катo: акцидентално достойнство на планета,  образуваща с едно от светилата аспект, съвпадащ и с аспект образуван от нейният собствен дом и домовете ,в които попадат светилата. За пояснение Птолемей дава пример: „Венера се намира в присъщо за нея лице, ако тя образува аспект секстил с едно от светилата и се явява западна по отношение на Слънцето, но източна по отношение на Луната.
2. Понятие формално съвпадащо с декадата, но отличаващо се от него като чисто математическа-геометрична единица, разделяща зодиака и явяваща се проява на религиозно-мистичната му страна.
3. В херметичната астрология е управител на декадата.
4. В езотеричната астрология е половината декада. По този начин декадата се разделя на две части от по пет градуса, една от които се смята за мъжка (активна) имаща положителни свойства, а другата женска (пасивна) имаща отрицателна характеристика.  Мъжките и женските лица се редуват, започвайки от първата декада на знака Овен, като първото лице се явява мъжко.
Представата на  древния човек, че цялата Вселена е жива материя, не отричала съществуването на по-фини нива и същности, които били част от целия макро и микрокосмос. В шумеро-акадската религия всяка една от седемте планети, животинско, растително и минерално царство както и дадено качество от характера на човека са били свързани в символичен вид с божество, дух, демон, ангел или гений, които дарявали или видоизменяли дадени способности в родния. Това разбиране е давало основа за разгръщането и на някой езотерични течения в астрологията като планетарната магия, която се занимавала с изготвянето на  определени талисмани с цел интегриране и развитие на определени принципи.
По специално внимание ще обърнем на гениите- духовните сили управляващи зодиака и ще видим какви качества са залагали те у родения.


Гений (лат. Genius, от gigno „раждам”, джин от араб. „невидим, скрит”) в римската митология е божество , родено заедно с човека като персонификация на неговите вътрешни способности като понякога се е предполагало наличието на два гения- добър и лош, борещи се за власт над човека. В арабския фолклор и исляма представата за гениите се  е свързвала с джиновете. Смятало се е , че освен човека, гении имат и определени местности, градове, войски, организации и др. Тези представи били заимствани и от християнството и съгласно учението на православната църква, всяка страна, област, град, църква и хора също имат своите ангели-хранители. В средновековната астрология и демонология са се разглеждали и гениите на планетите, които също са се разделяли на добри и лоши. Тази планета като управител  на асценднета или попадаща в първи дом на хороскопа е има тясна връзка с планетарния гений и гения на родения. Агрипа посочва, че трябва да се прави разлика между двата типа същности.
 В средновековната астрология определянето на геният на родения зависел от градуса на асцендента в даден знак. След определянето на точния градус на изгряващия знак, се разглеждал кой е геният управител на декадата. Той е давал на новородения определени качества на характера и е влияел върху неговата съдба и след това в допълнение към това се е разглеждал и геният на лицето. Всеки гений на лицето можел да се прояви в положителна или в отрицателна светлина за родения , а за това определяне е нямало точна формулировка.


Нека да видим какво казва средновековната астрология, кабала и Агрипа за тях:
Овен:
1. Вехюиах (покровител на войните) (+) остроумие, любов към науките и изкуствата, преодоляване на трудности. (-) безпокойство, прибързаност, гняв.
2. Иелиел (влияе върху животните, домашния уют и съпружеската вярност). (+) веселост, приятен характер, любвеобвилност. (-) лошо отношение към животните, кавги между съпрузите, невярност и склонност към глупави постъпки.
3. Ситаел (покровител на справедливостта и верността) (+)- любов към истината, честност, отзивчив към нуждите на другите. (-)- лицемерие, неблагодарност, твърдоглавие.
4. Елемиах (покровител на пътешествията и откритията) (+)-любов към пътешествията, склонност към занимания с промишлено производство, успехи в колективните занимания. (–)- лошо възпитание, които носят нещастия, неуспехи.
5. Махазиах (покровител на науките и изкуствата). (+) успехи в изучаваният предмет, приятна външност, страст към удоволствията. (-) невежество ипроява на отрицателни качества на душата.
6. Лелехал (покровител на любовта, славата, науката, изкуствата и богатството). (+) слава постигната чрез дарботе и действията. (–)- гордост, отчаяние, склонност към безнравствено забогатяване.
Телец
1. Ахаиах (покровителства тайните на природата, дава просвещение и занаяти) (+) открива много нови таланти в занаятите. (–) невежество, мързел, вялост, безгрижие.
2. Кахател (покровител на земеделието и градинарството). (+) любов към труда, селския живот и лова. (–)-вреди на всичко, което произвежда земята.
3. Хазиел (способства за приятелство и милост от страна на известните личности). (+) умение да се държи на думата и да прощава всички обиди. (-) ненавист и лицемерие.
4. Аладиах ( покровител на гнева и язвите, оказва влияние на лечение на болести). (+)- добро здраве и щастие във всички дела. (–)- пренебрежение към здравето и всички неща.
5. Лауиах( покровител на славата). (+) дава мъдрост, известност, великодушие. (-) гордост, ревност, клевета, честолюбие.
6. Хахиах ( покровител на съновиденията и открива тайни) (+) кротък нрав, красива външност, под негово влияние се намират мъдри хора и мечтатели.  (–) дава глупаво поведение, лъжи, твърдоглавие.
Близнаци
1. Иезелел (покровител на приятелството и съпружеската вярност). (+) дарява с остър ум, прекрасна памет и голяма ловкост. (–) дава невежество, заблуди и лъжи.
2. Мебахел (покровител на справедливостта, истината и свободата,защитник на невинните.). (+)-дава любов към правосъдието и силно чувство за справедливост. (-)-лъжи, клевета, лъжесвидетелство.
3. Хариел (управител на науките, изкуствата, полезните открития). (+) благороден нрав и стремеж към обществена добродетел. (-) безбожност, разгул.
4. Хакамиах (покровител на победите свързано с военните дела, предпазва от поражения. ) (+)- благородно и храбро сърце, стремеж към почести, вярност и преданост. (–). Склоност към изменчивост и убийства.
5. Леувиах(покровител на науките и необикновените открития). (+) дава любов към музиката и поезията, литературата и философията.  (–) дава неверие и презрение.
6. Калиел (покровител на справедливостта). (+) роденият е справедлив и говорещ истината. (–)несправедливост, лъжи и измами.
Рак
1. Левиах (покровител на паметта) (+) дарява с красноречие, спокоен характер, търпение и способност да се преживяват леко житейските несгоди.  (–) огорчения, грижи и загуби.
2. Пахалиах ( покровител на добродетелите). (+) високи морални качества. (-) склонен към пороци, разпуснат начин на живот.
3. Нелекаел (покровител на астрологията и абстрактните науки, мъдреците и философите). (+)-любов към поезията, литературата, науките, математиката и философията. (–) невежество, предразсъдъци и заблуди.
4. Иеиаиел ( покровител на славата , богатството, търговията, пътешествията, предпазва от бури и корабокрушения). (+)- способност към развиване на занаятите и търговията. (–) морски разбойник, робски труд, опасност от морски пътешествия и корабокрушения.
5. Мелахел (покровител на водите и растенията, билките. ) (+) склонност към смели постъпки, честност. (–) навреждане към растенията и болести.
6. Хахюиах (защитава от диви животни, разбойници и мошеници). (+) любов към истината и точните науки, искреност. (-) довежда до престъпления и нарушения в законите.
Лъв
1. Нит-Хаиах (управител на окултните науки и мъдреците). (+) откровения на сън. (–) поражда желание за вреда на хората, животните и рли растенията.
2. Хааиах (защитава търсещите истината, покровител на политиката, дипломатите). (+).- допринася до съзерцание на божествени истини. (-)- лъжа и честолюбие.
3. Иертхел ( покровителства просвещението, свободата, цивилизациите).  (+)- любов към мира и справедливостта, науките, изкуствата, литературните способности. (–)- невежество, нетърпение, робство.
4. Сеехиах ( защитава от пожари, опустошения, нещастия, болести, дава дълголетие). (+) желязна логика, благоразумие, събразителност. (-) носи нещастие и внезапна смърт.
5. Рейиел (покровител на истината и добродетелите). (+)- родените се отличават с добродетели и ревностното разпространение на истината. (–)- фанатичност и лицемерие.
6. Ормаел ( покровител на животите, химията и медицината). (+) успехи в медицината и анатомията. (–)враждебен към животните.
Дева
1. Лекабел (покровителства земеделието и растителността). (+)-любов към астрономията, математиката и геометрията, ясните идеи, дава способност да се решат трудните задачи. Постига успехи в живота заради своите таланти. (–) дава желание да се забогатее на всяка цена.
2. Васариах (покровител на ораторското изкуство). (+)- роденият притежава силна памет и красноречие, стават изключителни адвокати и юристи. (–) лоши качества на характера, които се отразяват върху тялото.
3. Иехюиах (покровител на договорите). (+)- роденият стриктно изпълнява своите задължения.  (-) спорове, кавги, противоречия.
4. Лехаиах (покровител на науките и верността). (+)- дава знания и таланти, доверие и милост от страната на висшестоящите. (–) войнственост и измяна.
5. Кавакиах (покровител на мира и съгласието). (+)- миролюбив, съхраняващ приятелството, щедър и предан. (–)- семейни раздори, съдебни процеси.
6. Менадел. (покровителства известията за отсъстващите и загубените хора). (+) дарява със способност към намиране на търсеното. (–) покровител на бежанците.
Везни
1. Аниел (покровителства науките и изкуствата, разкрива тайните на природата и помага в тяхното изследване). (+) трудолюбие, находчивост и издръжливост. (–)- покровителства шарлатаните.
2. Хаамиах (покровител на тези, които се стремят към религиозни истини). (+) дълбока вяра в Бога. (–) заблуди и лъжи.
3. Реахаел ( покровител на здравето и дълголетието). (+) дава любов и преданост. (–) склонност към престъпления.
4. Иейазел  (покровител на изкуствата и науките). (+) любов към литературата, рисуването и науките. (-) отчуждение и глупави постъпки.
5. Хахахел (покровител на душата на човека). (+) енергия и великодушие. (-) малодушие и други лоши черти на характера.
6. Микаел (покровител на тайните действия). (+) дава способности свързани с политиката и дипломацията. (-) предатеклства, лъжесвидетелства и злоба.
Скорпион
1. Вевалиах (покровител на мира). (+) любов към победите и успеха, също така дарява със слава. (–) раздори.
2. Иелахиах (предпазва от оръжия и допринася за победи) (+) любов към пътешествията и успехи в колективната работа. (–) война
3. Сеалиах (покровител на растенията, живота и здравето на всичко съществуващо) (+) любов към просветата и развитите в тази сфера.
(–) атмосферни катаклизми.
4. Ариел ( помага да се открият скрити съкровища и велики тайни на природата) (+) поражда силен възвишен дух, способност да решат трудните задачи, смелост. Умение да се действа мълчаливо и внимателно. (-) непоследователност, обърканост на мислите.
5. Асалиах (покровител на справедливостта, учи на истина и влияе върху красноречието). (+) роденият има приятен характер и ревностно изследва тайните. (–) безнравственост и разпространение на опасни и нелепи идеи.
6. Михаел (покровител на дружбата и съпружеската вярност). (+)роденият е склонен към любов и удоволствия. (-) сребролюбец, разточителство, непостоянство и семейни раздори.
Стрелец
1. Вехюел (покровител на чувствата). (+) благородно сърце и печели уважение от всички честни хора, дава способности към политика, литература и право. (-) егоизъм, ненавист и твърдоглавие.
2.Даниел(покровител на адвокатите и юристите).(+) изобретателност, активност, любов към литературата, красноречие. (-) шарлатанство и мързел.
3. Хахасиах (покровител на физиката, химията и медицината, помага да се разберат тайните на природата). (+) любов към абстрактните науки, и животни, лечителството. (-) защитник на шарлатаните и всички, които лъжат.
4. Имамиах (благоприятства пътешествията и стремежът към истината) (+) дарява с търпение и зрялост, леко преживяване на несгодите, трудолюбие. (-) гордост, злоба и глупаво поведение.
5.  Нанаел (покровител на висшите знания, професорите, учение). (+) склонност към разсъждения, уединение, спокойствие и съзерцание, дълбоки прозрения в абстрактните науки. (-) невежество и склонност към проява на лош маниер.
6. Нитаел (помага при изпълнението на желания) (+) помощ от известни и високопоставени личности (-) неуспехи в делата.
Козирог
1. Мебиах (покровител на търсачите на истина) (+) родените се отличават с добри маниери и старателно изпълняват своите задължения. (–) враждебност към истината.
2. Поиел (покровител на спокойствието и богатството). (+) трезв ум, умереност, весел нрав,  постига щастие в живота, благодарение на своите таланти. (-) честолюбие и гордост.
3. Неммамиах (покровител на военните) (+) родените са храбри, дейни, обичат военните действия, велкикодушни и понасят търпеливо лишенията. (–) двуличие, раздори.
4. Иегалел (покровител на силните духом). (+) храброст, мъжественост, преданост в любовта. (-) гняв и злодеяния
5. Харахел (покровител на съкровищата и закрилник на колекционерите) (+) роденият обича науките, постига щастие в търговията, справедлив, талантлив и успешен. (–) враждебно отношение към просвещаването.
6. Мизраел (покровител на талантливите, добродетелните и взискателните личности). (+) израз на най-добрите качества на сърцето и душата, приятен характер, дълголетие. (–) носи всичко лошо.
Водолей
1. Умабел (покровител на астрономията и физиката). (+) любов към пътешествията и удоволствията, отзивчив. (–) страдания в любовта,  суетност и страст.
2. Иахел (покровител на философите и учените хора). (+) стремеж към спокойствие и уединение, старание при изпълнение на задълженията, здрав разум и добродетели. (-) съблазън, разточителство, непостоянство и раздори между съпрузите.
3. Анаюел (защитава от нещастия, закрилник на здравето, лекуващ болестите) (+) изобретателност, остър ум, действен. (-) лошо поведение.
4. Мехиел (защитава от диви зверове, покровител на ораторите, мъдреците, учените и писателите). (+) изключителни способности в литературата. (-) лъжеучения, критика, плагиатство.
5. Дамабиах (покровител на моретата, реките, изворите, морските пътешествия, рибарите, корабостроителите). (+) предприемчив, откривател, ще забогатее. (–) носи бури, корабокрушения, неуспехи в делата.
6. Манакел (покровител на расенията и животни виреещи във водата). (+) кротък характер, алтруист. (–) лошо маниер на характера и поведението.
Риби
1. Ейдел (покровител на дълголетието и окултните науки). (+) любов към уединението, дава дълбоки познания по астрономия, физиката и философията. (–) заблуди, предразсъдъци,   фалш.
2. Хабюиах (покровител на земеделието и плодородието). (+) любов към селския живот, лова, градинарството и земеделието. (–) носи глад, безплодие, вреди от насекоми.
3. Рохел ( дава слава, наследство и богатство). (+) дълбоки познания, големи придобивки, благодарение на своите таланти. (–) раздори, безкрайни съдебни спорове.
4. Иабамиах ( покровител на истината). (+) сила на духа, чест, стремеж към истината. (–) покровителства критиката и литературните спорове.
5. Хаиаиел ( носи победа и мир) (+) енергичен деен, обича битките, отличава се с храброст. (–) носи раздори поощрява твърдоглавието.
6. Мюмиах ( благоприятства действията и довежда до желан резултат) (+) успехи свързани с медицината, слава на лечител, открива природни тайни. (–) носи отчаяние, самоубийство и нещастие в делбите.
сряда, 21 февруари 2018 г.

ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН КУРС ПО РОЖДЕНА АСТРОЛОГИЯПредстоящ интензивен курс по натална астрология на 6 март 2018.  Курсът цели  за минимално време получаването на максимални практични знания и насоки относно  последователната интерпретация на рождения хороскоп и разглеждането на пълния му потенциал. За целта ще започнем стъпка по стъпка да съграждаме основите за да получим яснота върху всеки един детайл в звездното изкуство. След това ще разгледаме всички взаимовръзки за да стигнем до практичен резултат от нашата работа. 

Учебен план
  . Корените на астрологията. Седемте принципа на Хермес.
  . Зодиакални знаци и съзвездия
  . Нива на зодиакалните знаци
  . Стихии, качества, декани.
  . Полусфери, квадранти, оси ASC, DSC, MC, IC.
  . Домове. Производни домове.
  .Планети –значения и символика.
  .Ретроградност на планетите.
  .Управление, екзалтация, падение и заточение на планетите.
  . Диспозиция и диспозиторни връзки.            
  . Значение на планети в дом и знак. Управители на домове и         връзки в хороскопа.
  . Астероиди, кентаври и неподвижни звезди.
  . Лунни възли и фиктивни точки.
  . Аспекти-анализ и значение
  . Кармични връзки и показатели.
  . Анализ на рождената карта стъпка по стъпка.
  . Практикум.
Начало: 6.03.2018 от 18:00 чрез конферентна скайп връзка.
Краен срок за записване 04.03.2018
Продължителност: четири месеца. Два пъти седмично по два астрономични часа. 
Такса 150 лв. за всеки учебен месец.
Курсът ще се осъществи при записали се минимум четирима човека. 
Лектор: Реджаил Реджеб
Контакти: GSM:0876 189 766
Skype: reydjiho
redigy@abv.bg/


събота, 14 октомври 2017 г.

Медиум Цели и Десети дом – съдба, посока и призвание


Център за професионално обучение Деметра организира лекция на тема: Медиум Цели и Десети дом – съдба, посока и призвание.
                            Лектор: Реджаил Реджеб

Основни акценти:
-Значение на Медиум Цели и Десети дом в социален, личностен и духовен план;
-Трите еволюционни нива на знаците, в които попада МС и тяхното развитие;
-Управителят на МС в домовете на хороскопа. Планети на МС и в Десети дом;
-Интерсептирани знаци в Десети дом и влиянието им върху кариерата и съдбата;
-Избор на професия – разглеждане на показатели за призванието;-Корените, дървото и плодовете на нашето развитие;
-Аспекти към МС – скрити аспекти, свързани с призванието и съдбата;
-Неподвижни звезди на МС;
-Сверяване и корекции на хороскопа по Дирекции към МС.

Дата: 28.10.2017
Час:15:30
Вход: 20 лв. 
Продължителност: 2 часа и 30 минути. 
Място: Варна, ул. „Иван Срацимир“ 25, ет.5, Център за професионално обучение „Деметра“ (сградата на BILLA, колхозен пазар).
Контакри: 0876 189 766
redigy@abv.bg

четвъртък, 10 август 2017 г.

Противоотрова за Лилит

Астролозите са наясно с образа на демона, който се отразява като фиктивна точка в хороскопите. Лилит  е женски митологичен образ всяващ болести и смърт. Нейната фигура се явява за първи път в Шумер като и в други култури тя е представена като нощен демон приемащ и лика на крещяща сова. В апокрифните текстове се споменава , че е била първата жена на Адам.

Персонифициран като женски демон Лилит е била в представите на много хора като изкусителка, всяваща неистово сексуално желание при мъжете, отвличала децата на родилки, носела също така бури, ветрове и болести.  В астрологията тя играе съществена роля в интерпретацията и в повечето случаи се разглежда като кармичен фактор с , който човек ще трябва да се справя в този живот.
На небето това всъщност е най отдалечена точка на лунната орбита, като за нейното изчисление може да се вземе реалните параметри на нейното движение или средната и скорост. По мои наблюдения средното и движение се отчита най-показателно отколкото истинската Лилит. По голямата част от астролозите също работят със средната точка.

В знака който попада Лилит ще отрази най вече отрицателните качества на този знак. Там човек ще се поддава на най-много изкушения като това ще е отслабва и волята да се противопостави на тези отрицателни характеристики. Да кажем, че се случва нещо във външния свят свързан с този знак изкушаващ човека. Да вземем пример Лилит в Риби. Човек ще бъде изкушаван от външните обстоятелства да опита вкуса на вещества които предизвикват изменено състояние на съзнанието като алкохол, опиати и други занимания, които могат да въвлекат човека в тъмна бездна или засмукващ водовъртеж. Знака Риби ще бъде най-уязвим в това число да проявява своите ниски нива.  
Природата на Лилит е Нептунианска и нейната сила се крие в психическото въздействие като предизвиква на първо място страха, след това изкушава с илюзии за това, че всичко ще бъде просто прекрасно и накрая започва да изсмуква силите на човека. Тоест разбирате, че всичко това човек сам си го предизвиква.  Тоест подавайки се на своите страхове, фобии и илюзии човек може да попадне в паяжината на демона и това да му носи лоши последствия. Тъй като тя е фиктивна точка нейното въздействие се отразява върху поведенческите модели и начина на мислене. Нейните капани са заложени в знака и дома където тя попада и реалната и атака се случва, когато психологически ние се подаваме на определен страх  и желание. Така тя започва да плете със своите пипала мрежи от фантазии, лъжи и свива светлината на ума. Лилит засяга всички точки и планети в хороскопа с аспекти, а нейното транзитно движение и аспекти ще бъдат отразени много ярко.
В древността противодействие за нейното влияние са били силните заклинания, а  заклинанието представлява концентрирана силна мисъл с намерение да се предизвикат определени сили, в този случай със защитна цел.
Какво не харесва Лилит? С какво да и противодействаме? Със заклинания може би или с определени ритуали?
Каквито и практики да се прилагат да не забравяме, че всичко свързано с нея се случва в главата на човека. Лилит няма силата да въздейства върху сърдечния център.  Какво да правим в този случай?
Лилит не харесва, когато ние не се поддаваме на страхове и заблуди. В моменти на нейната проява бъдете сигурни, че всичко това е илюзия, така ще неутрализирате нейното влияние наполовина!
Докато трае тежък транзит на Лилит се постарайте да подсилите вярата в доброто и светлото бъдеще. Макар и това да е много трудно в дадени моменти не забравяйте, че Лилит е изпратена за изпитание и всичко това е временно явление.  Лилит няма да хареса вашето търпение и ще се опита по всякакъв начин да ви изкуши.
На нея няма да и се понравят отказа ви от дадени психологически нагласи, които ви теглят към дъното. Това буквално може да я вбеси.
Лилит не харесва спокойствието, тя трябва да създава филми в които вие да се чувствате несигурни и слаби. В силата на спокойствието се крие баланса между ума и сърцето. Когато имате вътрешен център в себе си, нейната отрова бива неутрализирана.
Лилит не обича, когато вие се издигате над вашите страсти, когато отказвате дадена среща, сексуално предложение. Това я кара тя да изпраща още от своите служителки за да ви прелъстяват и омайват. Половото въздържание също отслабва нейното влияние в даден момент от транзитите и.
Лилит успешно се просмуква в сайтовете за запознанства и много лесно създава миражи за велики принцове и принцеси, които са готови да се обвържат с вас на момента. Всички са много изстрадали, всички търсят нещо истинско, нещо стойностно. Останалите хора с които са били са били боклуци. Поне така се опитва Лилит да внуши представата за идеалната любов. Това е магия! Черна илюзия, която може да ви вкара в блато. Бъдете предпазливи с подобен вид запознанства.
Лилит обича самотниците, тя е способна да внуши депресивни мисли за самота, аскеза , но това носи болка и страдание, че се намирате на самотен остров. Нямате никого до себе си. Това са лъжи! Излизайте по-често с вашите приятели, разкажете им за тези чувства, опитайте се да разберете, че никой не е сам. Всички сме свързани по един или друг начин.
Женският демон ще търси вашето безсилие и липса на кураж и вяра. Ще се опитва да ви внуши, че вие не ставате за нищо, че така или иначе сте зависими от нейните изкушения, за къде сте се запътили? Има решение…Вярата в провидението и замисъла на Вселената са нещо съвършено. Знайте , че всичко това е с цел да ви направи по-силни и устойчиви. Духовните практики, молитвата и медитацията отслабват силата и , а това може да я доведе до лудост.


Силата на сърцето, вярата и светлите помисли са най-силното заклинание против Лилит. Естествено даването на съвети и насоки е лесна работа, но всичко зависи от вашата настройка и гледна точка. Лично аз отдавна водя борба с нея, понякога успявам понякога не, но това не ме спира да и се противопоставям. Ще продължавам да се сражавам с нея още дълго време. А на вас ви пожелавам да имате повече сили и вяра в себе си и запомнете, че най-силното заклинание против Лилит сте вие самите!

сряда, 2 август 2017 г.

41 астрологични афоризми от Ал-Батани

 Абу Абдаллах Мухаммад ибн Джабир Синан ал-Батани (858- 929) роден в Харан в близост до сегашна Урфа (Турция) е известен астроном и математик в средновековна Европа, известен още под името Albategnius. 
Провел е много астрономични наблюдения и е съставил „Саабейските зиджи”- Китаб-ал-зидж. 

В математиката пръв предлага как да се изчислят сферическите триъгълниците развити преди и от други математици в ислямския свят. 
Написал е и доста астрологични текстове от , които най-популярното му произведение е Центилоквиум или от латински: 100 афоризми за астрологията.
 В класическата астрология има още два текста под названието Центилоквиум, на Хермес Трисмегист и Птолемей.
 В ценните ръкописи, които са ни завещали древните можем да се натъкнем и на доста грешки допуснати съзнателно и поради липса на терминологична обосновка, особено в преводите от арабски на латински.  Това се е случвало поради ред причини. Но в по-голямата си част античните текстове дават много важни съвети и насоки в астрологичната практика.
 Тъй като основно в моите прогнози наблягам на ежедневните събития,  подходящата стрелката сочеща за това се явява Луната. Луната ми е в троново положение в хороскопа и получава точен тригон от Сатурн (най-точният аспект в моята карта), нейното положение по транзити е особено важно за мен.  В  практика си съм откривал доста връзки и закономерности в нейното движение и аспекти, които сключва към останалите планети. Както знаем в хорарната и елективна астрология тя заема много важно място. В знака в, който попада, нейните аспекти, фази, лунни дни, лунни стоянки всичко това древните също са го отчитали и използвали успешно в своите занимания.

Нека да разгледаме астрологичните афоризми в Центилоквиум на Ал-Батани  и да видим какво  казва той за Луната:

1. Луна отделяща се от планета показва миналото.

2. Но ако, тя апликира планета, то това означава, че ще покаже бъдещо събитие.

3. Ако има случай в, който е зададен въпрос , а Луната се е отделила от Сатурн, това показва печал, разногласие и проблеми.

4. Ако Луната Се отделя от Юпитер, когато е бил зададен въпроса, то тя ще показва веселие, удоволствие, богатство и щастие.

5. Ако тя се отделя от Марс, това е показател за разправии, задължения, кръвопролития и ,лъжесвидетелство.

6. Ако тя се отделя от Слънцето, то това е показател за болести, грижи, страхове и попадане в затвора.

7. Ако тя се отделя от Венера, тя показва страст, спорт, смях, танци и песни.

( Тук за спорта може би автора е имал предвид задругата в спортните занимания).

8. Ако тя се отделя от Меркурий , съди по неговото положение.

 (Както знаем двуликия шегаджия може да бъде и добротворец и злосторник, зависи как е разположен и какви аспекти получава).

9. Луна апликираща планета е показател за бъдещи събития в зависимост от природата на планетата.
10. При растяща добра Луна делата на кверента ще бъдат успешни през целия ден.

11. Но , ако тя е в лошо разположение, тя е показател за изопачени въпроси, а също така означава и болести.

12. Съединението на Луната със Сатурн означава лош ден за всякакви работи.

13. Съединението на Луната с Юпитер означава, че целия ден ще добър за всякакви дела.

14. Съвпада на Луната с Марс е неудачен за всякакви цели, както и показва опита за това.

15. Луна в съединение със Слънцето (Новолуние) е добра за тайни и скрити дела, но е лоша за всичко друго.

16. Съединение на Луна с Венера е добра и предвещава успешен ден, особено за любов.

17. Съвпада на Луната с Меркурий означава добър ден, особено за подписване на договори и писма.

18. Луна в опозиция към Сатурн е лош ден а всички дела. Особени за хора, които са представени от Сатурн.

19. Луна опозиция към Юпитер е добра за всички дела

20. При опозиция на Луна към Марс, деня няма да има никакво значение и добре да не се очаква нищо добро.

21. Следва да се избягва Опозиция на Луна към Слънцето особено за комерсиална дейност и бизнес.

22. Луна опозиция към Венера е добра за всякакви дела.

23. Луна в опозиция към Меркурий е показател за умерен ден във всичко.

24.  Луна в квадратура към Сатурн е лош ден и лош ден за среща с кралски особи и велики хора. Откажи човека от пътешествие в този ден, те ще бъдат неуспешни. Човек заболял в такова време трудно ще се възстанови.

25. Луна в квадрат към Юпитер е добър ден за среща с велики важни хора, а също така и с приятели. Тригонът и към Юпитер увеличава гореуказаните благоприятни показания.

26. Квадратурата на Луната към Марс е неуспешен ден за всичко, особено за съперничество с влиятелен човек и женитба. Болният човек при такъв аспект или умира и кърви или неговото състояние се влошава.

27. Квадратурата на Луна към Слънцето е добър ден за работа с влиятелни хора, но ако е тригон, то това ще бъде още по-добре.

28. Квадратура на Луна към Венера е добра за всички дела, особено за любов.

29. Квадратура на Луна към Меркурий е добра за търговия обучение и общуване с крале.

( За търговията съм съгласен, но за друго едва ли в днешно време аспекта е подходящ).

30. При секстил на Луната към Сатурн добре се общува с възрастните хора, и е добре да се започне работа по сатурнинаксата природа.

( В такъв аспект е добре да се улавят добрите възможности и да се прилага активно волята).

31. Секстилът на Луна към Юпитер е добре за регулиране на делата, правосъдие и женитба.

32. Секстилът на Луната към Марс е  благоприятен за битка с врагове и за разделение и намаляване на армията.

33. Секстил на Луна към Слънце обещава благоприятен ден за управление на делата на влиятелните личности.

34. Секстил на Луна към Венера е благоприятна за всички дела, особено за любов.

35. Секстил на Луна към Меркурий обещава единствения благоприятен ден за сключване на договори, съгласия  и търговия. 

36. Тригон на Луна към Сатурн е благоприятен за общуване с високопоставени личности и за строителство.

(Също така за обещания и фиксиране на плануваното).

37. Тригона на Луна към Юпитер благоприятства всички дела особено за среща с крале, юристи и съдии.

38. Тригон на Луна към Марс благоприятства з начало на война и за завършек на преговори, също така за лов и среща с военни.

(В днешно време този аспект благоприятства бизнеса и взимането на бързи решения. )

39. Тригон на Луната към Слънцето обещава добър ден за среща с крале, принцове, благородни хора, със съдии и ходатайстване в тяхна полза.

(Подходящ аспект за среща с шефа и молба за увеличение на заплатата J или разрешаване на административните дела)
40. Тригона на Луната към Венера е благоприятен за всякакви дела особено за любов и брак.

(Чудесен аспект за брачна елекция. )

41. Тригон на Луната към Меркурий е благоприятен за общуване с юристи, писатели и секретари.

(Или още казано добър за запознанства в интернет пространството, общуване, споделяне на идеи и плануване).
вторник, 25 юли 2017 г.

Обучение по астрология първо и второ ниво 2017-2018

   
                     
                          Център за професионално обучение "Деметра" 
                                             организира
            Обучение по астрология първо и второ ниво 2017-2018

 Първо ниво: Натална астрология
Начало:  30.09.2017 от 16:00
                       Учебна програма първо ниво
  . История на астрологията. Окултна философия на астрологията.
  . Зодиакални знаци и съзвездия. Концепции за тропичния и сидеричния зодиак.
  . Стихии, качества, кръстове, декани.
  . Полусфери, квадранти, оси ASC, DSC, MC, IC.
  . Домове и домови системи. Сектори на Гоклен.
  . Планети –значения и символика. Възли и фиктивни точки. Ретроградност на планетите.
  .Управление, екзалтация, падение и заточение на планетите. Диспозиция и диспозиторни връзки.
  . Значение на планети в дом и знак. Управители на домове и връзки в хороскопа. Сигнификация.
  . Астероиди, кентаври и неподвижни звезди.
  . Мажорни аспекти. Теория за минорните аспекти.   Анализ и отработване на аспектите.
 .Скритите аспекти. Мидпоинти. Изгорели планети.
 . Кармични връзки и показатели.
  .Съдба, посока и развитие.
  . Работа с астрологичен софтуер.
  . Анализ на рождената карта стъпка по стъпка.
  . Практикум.

     Продължителност: 8 месеца    
    Месечна такса- 70 лв.

Второ ниво: Прогностична астрология
Начало:  01.10.2017 от 16:00
             Учебна програма второ ниво
. Етични норми в прогностиката.
. Фирдарии (Планетарни периоди). Малък и голям фирдар ( Персийска и Вавлионска система).
. Реални и символични методи в прогнозирането.
. Транзити-Методика и практика.
.Революции. Слънчева и Лунна революция. Малките фирдарии в соларната карта.  Възврати на Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Хирон.  
. Слънчевите и Лунни затъмнения в прогнозирането.
. Прогресия
.Видове директиране: Символични дирекции, Дирекции на Слънчевата дъга, Примарни дирекции.
. Профекция.
.Движение на точка гама.
. Ректификация на хороскопа.
. Методи в ежедневното прогнозиране.
. Практикум.
Продължителност 8 месеца.
Месечна такса- 80 лв. 

Място: гр. Варна, ул. Иван Срацимир 2Б, ет.5 в сградата на BILLA колохозен пазар. Стая 503

За повече информация и контакти:
Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766
e-mail: redigy@abv.bg
skype: reydjiho